ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2562


วันที่ 05/04/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 05/04/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2


จำนวน 19 ท่าน


กลับไปหน้าหลัก