ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการงานเกษตอีสานใต้ (คณะเภสัชศาสตร์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะแพทย์ฯ)


วันที่ 13/02/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 13/02/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1กลับไปหน้าหลัก