ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียนนางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์)


วันที่ 20/02/2019 (09:30) | ถึงวันที่ 20/02/2019 (12:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)


ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียนนางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์)


กลับไปหน้าหลัก