นำเสนองานเภสัชสัญจร ในรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา จองโดยนายขุนพล ปัดสำราญ


วันที่ 18/02/2019 (16:30) | ถึงวันที่ 18/02/2019 (18:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก