กิจกรรม PASS และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสาขาหลัก สำหรับนักศึกษา ปี 5


วันที่ 26/04/2019 (08:30) | ถึงวันที่ 26/04/2019 (17:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก