สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวกัลยา แสงฉวี และ นางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์)


วันที่ 22/04/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 22/04/2019 (14:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวกัลยา แสงฉวี และ นางสาวพัชราภรณ์ บุญศิลป์)


กลับไปหน้าหลัก