สอบสัมภาษณ์งาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ


วันที่ 18/04/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 18/04/2019 (16:30)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก