ซ้อมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน


วันที่ 24/04/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 24/04/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก