นัดซักซ้อมและเตรียมการสำหรับพิธีกร


วันที่ 24/04/2019 (13:30) | ถึงวันที่ 24/04/2019 (15:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก