การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบ

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี “ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6” เลขที่บัญชี 869-227186-1* ปิดระบบลงทะเบียนและชำระเงิน วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
วันที่ชำระค่าลงทะเบียน จำนวนเงิน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คนละ 1,500 บาท
หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คนละ 2,000 บาท

2. แจ้งชำระค่าลงทะเบียน คลิก