การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | วิธีการชำระค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อสอบถาม | ผู้ดูแลระบบวันที่ 28 มิถุนายน 2561
08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.45 น. – 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
09.00 น. - 10.00 น. แนวโน้มการบริโภคสินค้าสุขภาพและความงามเพื่อการตกแต่งในประเทศและต่างประเทศ
โดย คุณวิลาสินี ภาณุรัตน์ Marketing Director, Makeup, L’Oréal (Thailand)
10.00 น. - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 น. - 11.15 น. นวัตกรรมรูปแบบและส่วนผสมที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งในยุคปัจจุบัน
โดย ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
นักวิชาการ และ Cosmetic reviewer ผู้ดูแลเพจ Miyeon House
11.15 น. - 12.15 น. การใช้สีเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง
โดย คุณพีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ บริษัท นิชิกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12.15 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง
โดย ภญ.ดร.จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.00 น. - 15.00 น. ทฤษฎีสีเพื่อการประยุกต์ใช้และการควบคุมคุณภาพ
โดย คุณทศพร เลี้ยงเทวา ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคัลเลอ โกลโบล จำกัด
15.00 น. - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15 น. - 16.30 น. Work shop เกี่ยวกับการใช้สี (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม)
วิทยากรโดย ภญ.ดร.จินตนา นภาพร คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
บริษัท นิชิกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทคัลเลอ โกลโบล จำกัด
       
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.00 น. Make up functional powders and color pigment
โดย คุณ ณภัทร เชาวน์โอภาส บริษัท Nikko Chemicals Co., Ltd, Japan
10.00 น. - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 น. - 11.15 น. Suitable emulsifier system for makeup products
โดย Ms. Yanagi Yuki บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd., Japan
11.15 น. - 12.15 น. การตั้งตำรับเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งริมฝีปาก
โดย ภญ.ดร.จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.15 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.30 น. Workshop การเตรียมตำรับ BB cream (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม)
วิทยากรโดย Ms. Yanagi Yuki บริษัท Cosmos Technical Center Co., Ltd., Japan
และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 น. - 16.15 น. Workshop การเตรียม Lipsticks (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม)
วิทยากรโดย ภญ.ดร.จินตนา นภาพร คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.15 น. - 16.30 น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม และ พิธีปิด