โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการทำความสะอาดผิวและดูแลเส้นผม
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | แจ้งชำระค่าลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อเรา
 


วันที่ 13 มิถุนายน 2562
เวลา
รายละเอียด
08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.45 น. – 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม
09.00 น. - 10.30 น. แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามสำหรับผิวและเส้นผม
โดย ภญ.ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ
Product Manager บริษัท Zen Innovation
10.30 น. - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ชมผลิตภัณฑ์สาธิต
11.00 น. - 12.00 น. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดเส้นผม
โดย คุณเสาวนีย์ สุตัณฑวิบูลย์
Commercial Director of Specialty Products Department, P. General Trading Ltd.
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/ชมผลิตภัณฑ์สาธิต
13.00 น. - 14.30 น. ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผม: ส่วนประกอบและวิธีการเตรียม
โดย คุณผกามาศ แก้วดี
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้าเคมี บริษัท Kao Thailand
14.30 น. - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ชมผลิตภัณฑ์สาธิต
15.00 น. - 16.30 น. ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเส้นผม (Hair tonic & serum) ที่มีส่วนประกอบเป็นสารโมเลกุลนวัตกรรมจากสารธรรมชาติ และครีมขัดขี้ไคล (Body scrub)
โดย คุณสิรินาฏ ชาวงษ์
บริษัท Green Leaf Chemical Co., Ltd.

วันที่ 14 มิถุนายน 2562
เวลา
รายละเอียด
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 10.30 น. รูปแบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด: Make up remover, Micellar water, Facial foam/Mousse, Toner
โดย ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
นักวิชาการ และ Cosmetic reviewer ผู้ดูแลเพจ Miyeon House
10.30 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ชมผลิตภัณฑ์สาธิต
11.00 น. - 12.00 น. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและเช็ดล้างเครื่องสำอาง: ส่วนประกอบและวิธีการเตรียม
โดย ดร.จีระพันธ์ ม่วงเจริญ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/ชมผลิตภัณฑ์สาธิต
13.00 น. - 16.00 น.

ปฏิบัติการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละประมาณ 10-15 คน
วิทยากรประจำกลุ่มที่ 1: ภญ.รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา และ ภญ.ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วิทยากรประจำกลุ่มที่ 2: ภญ.ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ
วิทยากรประจำกลุ่มที่ 3: ภญ.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา และ ภญ.ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

แต่ละกลุ่ม จะเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเหมือนกัน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลเส้นผม (Hair tonic/ Hair serum)
โดย วิทยากร จากบริษัท Green Leaf Chemical Co., Ltd.
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม (Shampoo & Conditioner)
โดย วิทยากร จากบริษัท Kao Thailand จำนวน 3 ท่าน
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและเช็ดล้างเครื่องสำอาง (Micellar water/Toner/Makeup remover)
โดย วิทยากร จากบริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด

16.00 น. - 16.30 น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม และ พิธีปิดการประชุม