การติดตั้ง WordPress

WordPress เป็น CMS ประเภท Blog ที่มีผู้นิยมใช้ในการสร้างบล็อกมากที่สุดในตอนนี้   ซึ่งมีระบบการจัดการที่ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน ‘ฟรี’ และง่ายสำหรับการสืบค้นจาก Google  Continue reading “การติดตั้ง WordPress”

การจัดการ Comment

สำหรับบทความที่เราโพสนั้น ผู้อ่านสามารถทำการ comment เพื่อติชม หรือซักถามเพิ่มเติมได้ โดยจะปรากฎด้านล่างของบทความ Continue reading “การจัดการ Comment”

การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล

กรณีที่ต้องการเผยแพร่ไฟล์เอกสาร เพื่อเปิดให้บุคคลอื่นทำการ Download สามารถดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ Continue reading “การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล”