ขั้นตอนการตั้ง/แก้ไข password บน windows 8 – 10

ขั้นตอนการตั้ง/แก้ไข password บน windows 8 – 10

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

  1. เข้าที่ Control Panel ให้คลิกขวาที่ปุ่ม windows (ล่างซ้าย) แล้วเลือก Control Panel | กรณีที่เป็น windows 8.0 เรียกจาก Corner navigation (ใช้ Mouse วางที่มุมบนขวา หรือ ล่างขวา) แล้วเลือก Settings -> Control Panel.

2016-07-06_15-08-37

2. คลิกที่ User Accounts and Family Safety

2016-07-06_15-10-26

3. คลิกที่ User Accounts2016-07-06_15-10-41

4. คลิกที่ Make changes to my account in PC

2016-07-06_15-11-21

5. หน้าต่าง PC Settings จะถูกเรียก ให้เลือก Sign-in options (เราสามารถ ใช้เครื่องมือ Search หาคำว่า pc settings เพื่อเรียกหน้านี้ได้เช่นเดียวกัน)

2016-07-06_15-11-57

6. ที่ Password คลิกที่ Change
2016-07-06_15-12-187. กรณีเป็นการเปลี่ยน Password จะถาม password เดิมก่อน2016-07-06_15-12-52

8. กรอก password ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง และใส่คำใบ้ที่เราน่าจะนึกออก (แต่คนอื่นเดาไม่ออก)
2016-07-06_15-13-289. เสร็จสมบูรณ์ครับ
2016-07-06_15-13-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *