คู่มือการสืบค้น ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย

คู่มือการสืบค้น ฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย

การสืบค้น มี 3 ประเภทคือ แบบ

1. General Search  เป็นการค้นหาจากคำค้น ซึ่งจะค้นจากข้อมูลทุกๆอย่างของยาทั้งหมด ที่มีในฐานข้อมูล

2. Advance Search เป็นการค้นหาตามเงื่อนไข

3. การสืบค้นจากรายการ

 

วิธีการใช้งาน General Search ที่หน้าแรกของฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย http://www.phar.ubu.ac.th/drugiden/

ทดลองกรอกข้อมูลลงไปแล้วกด “ค้นหา”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *