Sappasit Academic inservice: Stat dose antibiotics (08/07/2554)

Sappasit Academic inservice: Stat dose antibiotics (08/07/2554)

บรรยายวิชาการ ความสำคัญของการให้ Stat dose ในการใช้ยา Antibiotics พร้อมหลักวิธีการบริหารรอบยา รูปแบบ Slide powerpoint พร้อมเสียงบรรยาย

{filelink=31}

Spyware ที่ปลอมตัวเองให้คล้าย Antivirus

Spyware ที่ปลอมตัวเองให้คล้าย Antivirus

สวัสดีครับ เนื่องจากในระยะนี้คณะของเรา พบปัญหาการถูกโจมตีจาก spyware ประเภทนี้หลายครั้ง ผมจึงอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ spyware ตัวนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับ

ขั้นตอนของ spyware ตัวนี้ เริ่มจาก

1. ทำหน้าเว็บไซต์ ให้คล้ายคลึงกับหน้า desktop ของเรา จนเราคิดว่าหน้าเว็บนั้น เป็นหน้า Desktop ของเรา แล้วทำ popup ว่าเครื่องเราติดไวรัส เป็นจำนวนมาก หลายร้อยตัว  แล้วเสนอทางเลือกให้เรา download โปรแกรม Antivirus (ปลอม) ให้เรา download มาติดตั้งในเครื่อง

2. เมื่อเรา ติดตั้ง Antivirus (ปลอม) ไปแล้ว spyware จะทำการ โชว์การ scan virus (ปลอมๆ) ให้เราตกใจ และถ้าจะ clean ต้องจ่ายตังค์ ประมาณ 30 เหรียญ

ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้จากความกลัวของเราครับ แท้จริงแล้ว ในเครื่องเรา อาจจะไม่ติดไวรัสซักตัว (ยกเว้น Antivirus ปลอม นั่นแหละครับ)

วิธีแก้ด้วยตัวเองค่อนข้างซับซ้อนครับ (แต่แก้ได้) แต่ควรป้องกันดีกว่า โดย ไม่โหลดโปรแกรมที่มีลักษณะที่ผมได้บรรยายคุณลักษณะข้างต้น มาติดตั้งที่เครื่อง  ซึ่งโดยคุณสมบัติของ spyware ตัวนี้ ไม่ใช่ virus แต่มันเป็นโปรแกรม ก่อกวน มันไม่ได้มีคุณสมบัติการทำลายใดๆ ซึ่งทำให้ Antivirus ส่วนใหญ่ ไม่สามารถตรวจพบได้ครับ

หวังว่าบทความที่ผมได้โพสนี้ น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านและระวังตัวมากขึ้น ผมคงมีเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ + เตือนภัยแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับสากลอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับสากลอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (The Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Read the rest of this entry

การจำแนกประเภทของเสียอันตราย ในห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การจำแนกประเภทของเสียอันตราย ในห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรี่อง การกำจัดขยะสารเคมี (Waste) ในห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดการดำเนินงานการกำจัดขยะสารเคมีในห้องปฏิบัติการ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การดำเนินงานการกำจัดขยะสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 22 ก.ค. 2553 นั้น ทำให้ได้แนวปฏิบัติในการจำแนกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการกลาง ตามที่ทางห้องปฏิบัติการได้เคยแจ้งเวียนผ่าน email ให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry

ประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของ (ศคภท.) และการนำเสนอผลงาน “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)”

ประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของ (ศคภท.) และการนำเสนอผลงาน “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)”

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของ (ศคภท.)   และการนำเสนอผลงาน  “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)”  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการะนำเสนอแบบ Oral Presentation  ที่ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  ช่วงวันที่   17 – 18 มีนาคม 2554  ผมและบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีก 9 คน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) เรื่อง “องค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การทำงาน”

Read the rest of this entry

การเข้าใช้งาน Windows Live Messenger (MSN) โดยข้ามการ Update

การเข้าใช้งาน Windows Live Messenger (MSN) โดยข้ามการ Update

เนื่องจากในขณะนี้ มีปัญหาการเข้าใช้ MSN ไม่ได้  สาเหตุก็เพราะทาง Microsoft ได้ทำการ update เวอร์ชันใหม่ และไม่อนุญาตให้ msn เวอร์ชันเก่าใช้งานได้ ซึ่งอาจจะต้องทำการติดตั้ง MSN ใหม่ ทั้งนี้ Limit User จะไม่สามารถดำเนินการได้ (เฉพาะสิทธิ์ Admin เท่านั้นที่ทำได้)  ผมจึงอยากเสนอวิธีแก้ไขเบื้องต้น โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง msn รุ่นใหม่ ดังนี้ครับ

1. ปิด msn ที่เปิดค้างไว้ก่อนนะครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน taskbar ให้ทำการคลิกขวาแล้ว เลือก “close windows” หรือ “ออก” Read the rest of this entry

วิธีการติดตั้งฟอนต์มาตรฐานราชการไทยบน windows

วิธีการติดตั้งฟอนต์มาตรฐานราชการไทยบน windows

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งฟอนต์ Sipa_Font_Installer.exe หรือเปิดโดยตรงจาก browser ที่ http://www.phar.ubu.ac.th/Sipa_Font_installer.exe

Read the rest of this entry

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

หลังจากที่เครื่องมือต่าง ๆ ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว คราวนี้ก็ได้เวลาที่จะได้นำไปใช้ในห้องเรียนจริง ๆ กันแล้วล่ะครับ โดยเริ่มแรก ผมได้อธิบายวิธีการเรียนการสอนแบบ POL เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาก่อน ว่าเป็นการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากปัญหา ซึ่งนักศึกษาจะต้องระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่กลุ่มตนเองได้รับ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน Read the rest of this entry

การแก้ไขชื่อผู้เขียน (Author) ใน MS Word 2007

การแก้ไขชื่อผู้เขียน (Author) ใน MS Word 2007

สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอแลกเปลี่ยนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ชื่อผู้เขียนจะเป็นตัวระบุเจ้าของงาน หรือเจ้าของไฟล์นั้น เมื่อทำการสร้างไฟล์ใดๆ ชื่อผู้เขียนจะถูกบันทึกในไฟล์งานโดยอัตโนมัติ Read the rest of this entry

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 1 ภาคเตรียมการ

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 1 ภาคเตรียมการ

ในขณะที่ผมกำลังนั่งเตรียมสไลด์เพื่อที่จะใช้เป็นสื่อการสอนในหัวข้อ Method Validation ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมอยู่นั้น Read the rest of this entry