การติดตั้ง WordPress

การติดตั้ง WordPress

WordPress เป็น CMS ประเภท Blog ที่มีผู้นิยมใช้ในการสร้างบล็อกมากที่สุดในตอนนี้   ซึ่งมีระบบการจัดการที่ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน ‘ฟรี’ และง่ายสำหรับการสืบค้นจาก Google  Read the rest of this entry

การติดตั้งและใช้งาน XAMPP เบื้องต้น

การติดตั้งและใช้งาน XAMPP เบื้องต้น

สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งาน XAMPP  เพื่อใช้จำลอง Webserver บน Windows เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจำลอง web server เพื่อใช้ทดสอบ web application  Read the rest of this entry

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตอนที่รู้ว่าจะต้องเขียนบทความเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เลยลองกลับมานั่งนึกดูครับว่าพอจะมีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังและในมุมมองไหนดี Read the rest of this entry

การดูแลรักษาเครื่อง HPLC ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางการแก้ไข

การดูแลรักษาเครื่อง HPLC ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางการแก้ไข

HPLC เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สารที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้หลากหลาย ทำให้มีผู้ใช้งานเครื่องจำนวนมาก ทั้งนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ อย่างไร Read the rest of this entry

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552

:  บทสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่มงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง Read the rest of this entry

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตอนที่ 2)

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตอนที่ 2)

2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553   {filelink=8}

ขั้นตอนที่ 1  :   กำหนดโครงสร้างทีมงานการจัดการความรู้ Read the rest of this entry

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตอนที่1)

แนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตอนที่1)

1. ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรู้ในองค์กร     {filelink=8}

1.1 ที่มาและความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร Read the rest of this entry

การจัดการ Comment

การจัดการ Comment

สำหรับบทความที่เราโพสนั้น ผู้อ่านสามารถทำการ comment เพื่อติชม หรือซักถามเพิ่มเติมได้ โดยจะปรากฎด้านล่างของบทความ Read the rest of this entry

การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล

การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล

กรณีที่ต้องการเผยแพร่ไฟล์เอกสาร เพื่อเปิดให้บุคคลอื่นทำการ Download สามารถดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry