Tag Archives: youtube

วิธีการ Download Video จาก Youtube มานำมาใช้ในการเรียนการสอน

วิธีการ Download Video จาก Youtube มานำมาใช้ในการเรียนการสอน

สวัสดีครับ เนื่องจากในระยะนี้มีอาจารย์ในคณะหลายท่านมีความต้องการในการ Download Clip Veideo จาก Youtbe เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน ผมจึงอยากเสนอวิธีการใช้งาน Add-ons ตัวหนึ่งของ Firefox ชื่อว่า Video DownloadHelper

Read the rest of this entry