การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

การแทรก logo คณะ แบบพื้นหลังโปร่งใสใน PowerPoint

สวัสดีครับ เนื่องจากมีอาจารย์ในคณะของเราพบปัญหา การนำ logo คณะ มาแทรกใน power point ในกรณีที่พื้นหลังไม่เป็นสีขาว แล้วพื้นหลังไม่เข้ากัน ซึ่งออกมาไม่สวยงาม เพราะส่วนใหญ่การกำหนดพื้นหลังของภาพจะเป็นสีขาว หากไปตัดกับพื้นสีอื่นๆ ก็จะออกมาดังรูปครับ

Read the rest of this entry »

1 Comment »