ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สายตรงคณบดี

วันที่ 23 มกราคม 2562

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Email : chutinun.p@ubu.ac.th

Tel : 045353602