ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรียน ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

Asst.Prof.Jeerisuda Khumsikiew

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : jeerisuda.k@ubu.ac.th

Tel : 045363630