ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

เรียน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวอาธัญญา พวงผะกา

Ms.Arthanya Phungpaka

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : nipada.p@ubu.ac.th

Tel : 045353611