ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2001 Bachelor of Science (Computer Science) Ubon Ratchathani University, Thailand

Areas of Expertise


  • Software development with visual stuido .net
  • Web application development with php and mysql
  • Automatic Fingerprint Matching
  • Game Online Development
  • Media build

ubu wifi 1 logout  | ubu wifi 2 logout | full screen clock]

 
Research grants


2010- 2013 Jintana Napaporn, Narongchai Chaksupa, Sisira Donsamak, Teeraporn Chanakit, Thitidaj Luetrakul, Noraset Tongcom Development sites identified in pills and capsules. Food and Drug Administration


Latest update


March 5th,2019


Noraset Tongcom

Computer Technical Officer

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Office of the Secretary

Email : noraset.t@ubu.ac.th

Tel : 045353634

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand