ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Access Pharmacy

 
  • กรณีเข้าภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าโดยตรงที่

http://accesspharmacy.mhmedical.com/

 

  • กรณีเชื่อมต่อจากภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อผ่าน VPN

https://202.28.50.38/dana/home/index.cgi

 

ขั้นตอนการเข้าใช้ผ่าน VPN

* คือ username และ password ที่เข้าใช้งาน internet ภายในมหาวิทยาลัย


Tags :Access Pharmacy  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ (14 กันยายน 2558 ,13:37 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2558 ,17:24 โดย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล)

เอกสารประกอบ
1. step1
2. step2
3. step3
4. การเข้าถึง Link