ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2561 รายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ จำนวนรับ 5 คน เรียนวันเวลา-ราชการ

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 30,000 บาท/ภาค)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวนรับ 12 คน เรียนวันเสาร์อาทิตย์

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 35,000 บาท/ภาค)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน เรียนวันราชการ/นอกวันเวลาราชการ ขึ้นกับสาขาวิชาเอก 

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 35,000 บาท/ภาค) มี 3 สาขาวิชาเอก คือ

- สาขาวิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

- สาขาวิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

- สาขาวิชาการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

 

เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 รับสมัครช่วง 8 มกราคม - 18 เมษายน 2561 (สมัครด้วยตัวเองถึง 23 เม.ย.61) 

 

เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2 รับสมัครช่วง 24 เมษายน - 20 มิถุนายน 2561 (สมัครด้วยตัวเองถึง 25 มิ.ย.61)

 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครที่ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า โทร. 045-353-128 , 045-354-134

http://www.ubu.ac.th/~study/

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 045-353-625

http://phar.ubu.ac.th/

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (10 กุมภาพันธ์ 2560 ,15:25 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 24 มกราคม 2561 ,13:25 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)