ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) ประจำปีการศึกษา 2561

ตามรอบสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพืื้นที่

ดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 
โดยมีกำหนดการดังนี้
1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
(ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวตาพร่องสี 20 เมษายน 2561
4. การสอบสัมภาษณ์และตรวตาพร่องสี 23 เมษายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 เมษายน 2561

 

คลิก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2561

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4 
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (21 พฤศจิกายน 2560 ,08:51 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560 ,13:38 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561