ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสสบดีที่ 25 มกราคม 2561

เรียน  คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

 

             ด้วยสภากาชาดไทย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ สำหรับออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ 

             ในการนี้ คณะฯ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคโลหิ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (5 มกราคม 2561 ,11:10 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 5 มกราคม 2561 ,11:13 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ
2. เอกสารแนบ