ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ฯ

ขอเชิญนักศึกษา ผุ้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในงาน 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต  ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ภก.ศ.ดร.วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (8 มกราคม 2561 ,09:34 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 มกราคม 2561 ,10:00 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ