ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การอบรม เรื่อง international workshop for the next Biobank and Buioresource Standards

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง international workshop for the "next" Biobank and Buioresource Standards 

ภาคบรรยายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน และภาคปฏิบัติในวันที่ 22 -23 มีนาคม 2561 ณ อุทยาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้

 ภาคบรรยาย

บุคลลทั่วไป 1,500 บาท/คน   นักศึกษา 1,000 บาท/คน

ภาคปฏิบัติหลักสูตรที่  จำนวน 2,500 บาท/คน

ภาคปฏิบัติหลักสูตรที่ 2 จำนวน 2,000 บาท/คน

 

กำหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (24 มกราคม 2561 ,09:53 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 24 มกราคม 2561 ,10:02 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ