ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการประกวด “Startup Pitching Contest 2018” และรับทุนสนับสนุนการศึกษา

       

           มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวด “Startup Pitching Contest 2018” ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาผลักดันงานวิจัยของประเทศเข้าสู่ช่องทางธุรกิจของประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวเข้าสู่เวทีแข่งขัน เสนอโครงการธุรกิจได้ทัดเทียมกัน พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยมอบเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท และรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

 

            สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะมีโอกาสฟังการบรรยาย พบปะสังสรรค์กับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ Startup จากหลายวงการไอที และผู้บริหารบริษัทชั้นนำ ที่จะช่วยชี้แนะช่องทาง ความเป็นไปได้ และสนับสนุนการผลิต จากบริษัท General Electric (Asia), บริษัท DTAC (Thailand), XPotential (UK) และ DevHub (สำนักงาน Startup และการลงทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

            ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งแบบทีมและเดี่ยว (ไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัคร) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และสมัครได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/page/startup จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2-791-6000 ต่อ 3561, 5692, 5598 หรือ 08-1485-6876, 08-3188-4951

 

เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครสามารถสมัครแบบเดี่ยวหรือทีม โดยไม่จำกัดจำนวนคนในทีม 
2) ผู้สมัครเป็น นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและเพศ) ที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยอาจเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฯลฯ
3) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ "แบบฟอร์ม "RSU STARTUP 2018" หรือ กรอกข้อมูลด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
4) ส่งแบบฟอร์ม ได้ที่หน้า home https://rsucon.rsu.ac.th/ โดยเลือก “login for presenter” ที่เมนูด้านซ้ายล่างสุด สมัครสมาชิก และส่งโครงการตามคำแนะนำ โดยส่งทั้ง doc. และ pdf. 
5) กำหนดการส่งโครงการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

กติกาการ Picthing 
1) ผู้สมัครจะได้รับแจ้งกำหนดการ และเวลาการ Pitching ของแต่ละทีม 
2) แต่ละทีมจะมีเวลา 5 นาที และตอบคำถาม 5 นาที

3) สามารถเลือกภาษาในการ pitching ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

 

รางวัล 
1) รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท
2) รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ10,000 บาท
(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 

สถานที่จัดการแข่งขัน 
ชั้น 2 อาคาร 6 (อาคาร Student Center) มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2791-6000 ต่อ 3561, 5692, 5598 หรือ 08-1485-6876, 08-3188-4951

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (2 กุมภาพันธ์ 2561 ,16:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,16:37 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)