ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

เรียน ทุกท่าน

 

ดังกำหนดการต่อไปนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (8 กุมภาพันธ์ 2561 ,14:02 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,13:57 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)