ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน: ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน: ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท/คน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (9 กุมภาพันธ์ 2561 ,11:27 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,11:36 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ