ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ DUO/Wallonia-Brussels ซึ่งเป็นทุนที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2561


สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

https://goo.gl/FgyhN3 และ
https://goo.gl/4LMggG 

สอบถามเพิ่มเติม
- โทรศัพท์ +32 3 225 4506 หรือ
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ florence.maertens@ares-ac.be

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (29 มีนาคม 2561 ,14:04 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2561 ,14:09 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ