ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการ Ediucation ICT Forum 2018

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการโครงการ Ediucation ICT Forum 2018 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (9 เมษายน 2561 ,16:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 เมษายน 2561 ,17:02 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. news