ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประชุมวิชาการระดับบนานาชาติด้าน E-learning 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับบนานาชาติด้าน E-learning 2561 The 9 th TCU International e-learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond" ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (9 เมษายน 2561 ,17:03 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 เมษายน 2561 ,17:10 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. news