ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 มิถุนายน 2537

ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (9 ตุลาคม 2561 ,10:16 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 ตุลาคม 2561 ,11:19 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ