ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2562 โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษทางวิชาการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561

การรับสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเภทโควตา ดังนี้

1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ

2. โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

3. โควตาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ วมว.)

ช่องทางการสมัคร : สมัครได้ที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.entry.ubu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 045-353-120

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกเพื่ออ่านต่อ >>>

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ หลักเกณฑ์การคัดเลือก และปฏิทินดำเนินการคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (16 ตุลาคม 2561 ,11:41 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 ,21:27 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
2. ประกาศรับสมัคร โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ 2562