ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (30 ตุลาคม 2561 ,10:15 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ,10:31 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด