ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียน และปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561

ตารางเรียนและปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 


Tags :ตารางเรียน และปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561   
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (5 พฤศจิกายน 2561 ,13:28 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 ธันวาคม 2561 ,10:59 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
2. ตารางสรุปแต่ละชั้นปี
3. ตารางเรียน ปี 1
4. ตารางเรียน ปี 2
5. ตารางเรียน ปี 3
6. ตารางเรียน ปี 4
7. ตารางเรียน ปี 5
8. วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี วิชาที่สอนนักศึกษาคณะอื่น