ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แจ้งเวียนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2 - 3/2562 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะบริหารศาสตร์

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (31 มกราคม 2562 ,15:43 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 มกราคม 2562 ,15:45 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่ม