ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเเทศอาเซียน

ขอเชิญ ผู้สนใจสมะครเพื่อขอรับทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเเทศอาเซียน ภายใต้โครงการ Thecanada -ASEAN Scholarship and Educational Exchanges for Deverlopment (SEED) Program ประจำปีการศึกษา 2562/2563 รายละเอียดดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (7 กุมภาพันธ์ 2562 ,11:30 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ,13:19 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ