ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 7 อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค ตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค. 62

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (7 กุมภาพันธ์ 2562 ,13:43 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ,13:50 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด