ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-29 มี.ค. 62

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (18 มีนาคม 2562 ,10:01 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2562 ,10:12 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด