ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด รับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 043-752195,061-8258011

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (18 มีนาคม 2562 ,10:12 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2562 ,10:15 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด