ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคราช)

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (19 มีนาคม 2562 ,09:01 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มีนาคม 2562 ,09:20 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด