ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ "คนอุบลไม่เนือยนิ่ง เดินวิ่งเคลื่อนไหว"

วันที่ 28 มีนาคม 2562 

เวลา16.30-19.30 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (19 มีนาคม 2562 ,14:47 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มีนาคม 2562 ,14:54 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการ