ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญสมัครร่วมงาน 3 rd ASEN Student Entrepreneurship Network (ASENet) Convention 2019 ณ Universiti Sains Malaysia

ขอเชิญสมัครร่วมงาน 3 rd ASEN Student Entrepreneurship Network (ASENet) Convention  2019 ณ Universiti Sains Malaysia กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2562 ณ Universiti Sains Malaysia รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (20 มีนาคม 2562 ,08:54 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 มีนาคม 2562 ,08:59 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ