ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านการติดตามสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ MRCS

ขอเชิญผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ MRCS รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (9 สิงหาคม 2562 ,08:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 สิงหาคม 2562 ,09:00 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ