ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประกวดสุนทรพจน์และความทรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา

ขอเชิญ ผู้สนใส สมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความทรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (22 มกราคม 2563 ,15:22 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2563 ,15:26 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ