ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การจัดงานเทศกาลการศึกษา (Education Fair) ที่ นครโฮจิมินห์

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลการศึกษา (Education Fair) ที่ นครโฮจิมินห์ กำหนดจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (22 มกราคม 2563 ,15:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2563 ,15:32 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ